Multilingual

Cognitive Behavioural Therapy

OLIVIA HERINGA

Psycholog - Psychoterapeuta Terapia Poznawczo Behawioralna (TPB)

Psychoterapia MLCBT Warszaw

Komu i kiedy może pomóc?

Ludzie szukają pomocy psychologów lub psychoterapeutów z wielu różnych powodów. Często momentem zwrotnym jest moment, gdy stwierdzą, że już nie są w stanie sobie samemu poradzić sobie z własnymi problemami.

Pierwszy krok w tym kierunku bywa trudny. Wymaga od nas odwagi by stawić czoło dotychczasowym problemom i postanowić, że nie chcemy być dłużej więźniami złego samopoczucia. Psychoterapeuta stopniowo pomaga nam uporać się z uczuciem bezradności i innymi negatywnymi emocjami, które kumulowały się w nas przez miesiące a nawet lata.

 

Sytuacje, w których psychoterapia może nam pomóc są bardzo różne.

Są to problemy wynikające z naszych stosunków interpersonalnych, przyjacielsko-rodzinnych, intymnych, problemów zdrowotnych, problemów w pracy, czy też problemów w nauce. Sposób w jaki utrudniają nam życie jest różny. Często nie uświadamiamy nawet sobie w jak wielkim stopniu na nas wpływają.. Najczęściej odczuwamy złą kondycję psychiczną a ta może wpłynąć na kondycje fizyczną i stan naszego zdrowia. Niektórzy popadają w depresję, inni mają napady strachu i paniki,  czują nieustanną złość i rozczarowanie. 

W niektórych przypadkach towarzyszy temu brak motywacji, unikanie przyjaciół i rodziny oraz niskie poczucie własnej wartości.

 

W większości przypadków ludzie wiedzą kiedy potrzebują pomocy specjalisty psychoterapeuty. Wymienione niżej punkty mają za zadanie jedynie pomóc w przypadku wątpliwości, czy naszym kłopotom i cierpieniom należałoby ulżyć poprzez kontakt z psychoterapeutą.

 

Zastanów się zatem i odpowiedz sobie czy rozpoznajesz siebie w następujących sytuacjach :

 • Czuję się przytłoczony/a obowiązkami

 • Mam nagle kłopoty z wykonywaniem codziennych czynności

 • Nie odczuwam przyjemności

 • Czuję się bezradny/a i smutny/a

 • Mam kłopoty z koncentracją w różnych dziedzinach (społecznej, osobistej, zawodowej)

 • Obawiam się reakcji innych osób na swoje zachowanie

 • Boli mnie głowa lub doświadczam innych niepokojących reakcji fizjologicznych

 • Ciągle się nadmiernie niepokoję i boję - obawiam się i oczekuje najgorszego

 • Mam kłopoty z odpoczywaniem

 • Mam kłopoty ze spaniem i jedzeniem

 • Znajduję  się w decydującym dla siebie okresie lub sytuacji i nie wiem jaką podjąć decyzję

 • Nie kontroluję  niektórych istotnych zachowań (alkohol, narkotyki, agresja itp.)

 • Bliskie mi osoby okazują zaniepokojenie moim stanem psychicznym

 • Inne problemy i zaburzenia

 

Jeśli tak, to może należałoby pomyśleć o zgłoszeniu się po pomoc.

Poniżej lista różnych zaburzeniach lub trudnościach którzy mogą być spotykane:

 • Depresja

 • Zaburzenia lękowe (fobie, atak paniki, martwienie się)

 • Zaburzenia osobowości

 • Bezsenność i inne zaburzenia snu

 • Nerwice

 • Zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)

 • Nadwagę, otyłość

 • Zbyt wysokie standardy

 • Niska samoocena

 • Brak asertywności

 • Wypalenia zawodowe

 • Nie radzenie sobie z konfliktami

 • Nie radzenie z emocjonami

  • Ze złością, agresją

  • Z poczuciem bezradności, wstydu, lub zakłopotania

 • Nie radzenie sobie ze stratą

 • Nie radzenie sobie z żałobą

 • Inne

Marcus Aurelius

"Szczęście waszego życia zależy od jakości waszych myśli"

Co kryje się pod terminem Terapii Poznawczo-Behawioralnej (TPB)?

Myśli - Emocje - Ciało - Zachowanie 

TPB to krótkookresowa psychoterapia przeznaczona do wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów życiowych poprzez zmianę dysfunkcjonalnego sposobu myślenia czy zachowania. TPB analizuje jaki wpływ wywierają myśli, uczucia, zachowanie i fizjologia u danej osoby, a następnie stosuje w trakcie sesji specjalne pragmatyczne metody i techniki, uwzględniając charakterystyczne cechy każdego indywidualnego pacjenta i każdej indywidualnej sytuacji.

TPB jest podejściem opartym na badaniach naukowych, które dowiodły swej skuteczności przy leczeniu m.in. depresji oraz wielorakich zaburzeń lęku.

 

TPB jest formą aktywnej psychoterapii w czasie której relacja i współpraca terapeuty z pacjentem jest bardzo ważna. TPB ma jasną strukturę i jest nastawiona na osiągnięcie konkretnych celów przedstawionych przez pacjenta.

Usługi, które oferuję

Czuć się lepiej

Opierając się na doświadczeniu, wdrażam skuteczne metody CBT, aby zidentyfikować i zaszczepić samopoznanie wśród pacjentów i zachęcić ich do przyjęcia nowych postaw i uczuć do sytuacji życiowych. Od małych okoliczności po traumatyczne doświadczenia - lubię dawać bezpieczną przystań, w której moi pacjenci mogą poczuć, że są chronieni i akceptowani. Moje usługi są spersonalizowane, aby odpowiadały potrzebom wszystkich.

 

Terapia Indiwidualna
Terapia Par