Wielojęzyczna Psychoterapia Poznawczo Behawioralna

Psycholog / 

Psychoterapeuta

Terapia poznawczo behawioralna (TPB)

Co kryje się pod terminem Terapii Poznawczo-Behawioralnej (TPB)?

TPB to krótkookresowa psychoterapia przeznaczona do wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów życiowych poprzez zmianę dysfunkcjonalnego sposobu myślenia czy zachowania. TPB analizuje jaki wpływ wywierają myśli, uczucia, zachowanie i fizjologia u danej osoby, a następnie stosuje w trakcie sesji specjalne pragmatyczne metody i techniki, uwzględniając charakterystyczne cechy każdego indywidualnego pacjenta i każdej indywidualnej sytuacji.

TPB jest podejściem opartym na badaniach naukowych, które dowiodły swej skuteczności przy leczeniu m.in. depresji oraz wielorakich zaburzeń lęku.

 

TPB jest formą aktywnej psychoterapii w czasie której relacja i współpraca terapeuty z pacjentem jest bardzo ważna. TPB ma jasną strukturę i jest nastawiona na osiągnięcie konkretnych celów przedstawionych przez pacjenta.