Meertalig

Cognitieve Gedragstherapy

Multilingual Cognitive Behavioural Therapy (MLCBT)

Psycholoog / Psychotherapeut

CGT is een kortlopende psychotherapie die bedoeld is om mensen te ondersteunen, hun specifieke problemen op te lossen en negatieve gedachten en gedrag te veranderen. CGT gebruikt doelgerichte technieken in relatie tot het specifieke probleem waar aandacht aan moet worden besteed. CGT gaat met name in op de rechtstreekse relaties tussen gedachten, emoties, gedrag en het lichaam. Wanneer de oorzaak van cognitieve- en gedragspatronen is gevonden, is er een grotere kans op een langdurige positieve verandering. CGT is een op onderzoek gebaseerde aanpak die bewezen heeft heel effectief te zijn voor onder meer depressie en angststoornissen.

Wat is cognitieve gedragstherapie (CGT)?

3. Volgende sessies

 

In de volgende sessies gaan we verder met de bespreking van uw situatie en achtergrond. In deze gesprekken zullen we helder vaststellen welke situatie u wilt veranderen, wat het doel is van de psychotherapeutische behandeling en hoe we die veranderingen meetbaar maken. Dan kiezen we de juiste therapeutische strategie om het doel te bereiken.

Het vaststellen van therapie-doeleinden is noodzakelijk omdat dit ons de mogelijkheid geeft om de vorderingen te meten (zodat u ziet dat u vooruit gaat) en te weten wanneer het eind van onze samenwerking in zicht komt.

4. Duur van de sessies

 

Een sessie duurt gewoonlijk 50 minuten en vindt normaliter een keer per week plaats, zodat hulpzoekers voldoende tijd hebben om hun thuis-opdrachten uit te voeren en te kunnen nadenken over de getrokken conclusies (*). In geval van zeer ernstige problemen kan worden overgegaan tot twee sessies per week zodat meer steun en hulp kan worden gegeven.

1. Hoe werkt het ?

 

CGT is een actieve vorm van psychotherapie waarbij samenwerken van groot belang is. Tijdens onze sessies zullen we het probleem of de oorzaak van het probleem identificeren. Daarna zullen wij, met de op actie gerichte CGT -technieken, uw gedachten en gedrag aanpakken en aanpassen, zodat zij een steun worden en zullen leiden tot een positieve verandering in uw leven.

5. Duur van de gehele CGP-behandeling

 

De duur van de gehele therapeutische behandeling hangt af van de diagnose en de doelstellingen. Zodra de doelstellingen zijn bereikt ronden we de therapie af en zorgen wij er voor dat u over alles beschikt dat u nodig heeft om voortaan succesvol uw eigen weg te kunnen gaan. 

2. De eerste sessie

 

De eerste sessie is van diagnostische betekenis en is bedoeld (zowel voor de psychotherapeut als voor de hulpzoeker), om de persoon waarmee we gaan werken beter te leren kennen. Dit is het begin van de “psychotherapeut-patiënt”-relatie, die van groot belang is voor een succesvolle behandeling. 

6. Afzeggen van een sessie

 

Indien u een sessie moet afzeggen verzoek ik u mij dit uiterlijk een dag tevoren per sms of email te berichten. Als ik niet tijdig gewaarschuwd ben dan zal ik u de kosten van de gemiste sessie in rekening moeten brengen.

7. Psychotherapie en medicijnen

 

Als psycholoog mag ik u geen enkel medicijn voorschrijven (maakt u alstublieft een afspraak met een dokter of psychiater indien u denkt dat u medicijnen nodig heeft). Het gebruik van medicijnen is niet altijd nodig, hoewel uit onderzoekt blijkt dat het combineren van psychotherapie en medicijnen in sommige gevallen langduriger positieve effecten heeft (dit is vooral bij depressies het geval).

8. Vertrouwelijkheid

 

Alles wat tijdens de sessies wordt gezegd, geschreven of getoond blijft volledig vertrouwelijk.

Toch is het zeer wenselijk dat regelmatig extern toezicht wordt gehouden op de vorderingen die de psychotherapeut en de hulpzoeker samen maken. Hiertoe heeft de psychotherapeut regelmatig contact met een toezichthouder van het Centre of Cognitive Behavioural Therapy in Warschau. Dit gebeurt uiteraard met behoud van volstrekte anonimiteit van de hulpzoeker en mag alleen gebeuren als de hulpzoeker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.